Wyniki wyszukiwania dla:

O Nas


Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej “SPLOT-SPORT” działa na terenie Zabrza od 1997 roku. Jest jednostką lokalną Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz należy do Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Stowarzyszenie zostało powołane do pracy z dziećmi i młodzieżą w celu zapewnienia integralnego rozwoju młodego człowieka poprzez sport.

Plan treningów

Mottem przewodnim S.L. SALOS “SPLOT –SPORT” jest hasło św. Jana Bosko “Boisko żywe – diabeł martwy, boisko martwe – diabeł żywy”.

Do zadań statutowych Stowarzyszenia należy m.in.:

  • rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa wyraźnie inspirowanych wizją chrześcijańską, prewencyjnym systemem ks. Jana Bosko i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej
  • krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań sportowych i podnoszenie na wyższy poziom stanu zdrowia i sprawności fizycznej
  • eksponowanie w działalności sportowo – wychowawczej zasad fair-play
  • nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży
  • ochrona zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna
  • krajoznawstwo i upowszechnianie turystyki
  • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
  • promocja i organizacja wolontariatu