Wyniki wyszukiwania dla:

Dofinansowania


Od stycznia 2024r. nasze Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALOS-SPORT” w Zabrzu  organizuje zajęcia w ramach projektu:

ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNEJ

Zajęcia są skierowane do dzieci szkoły podstawowej 1-6

Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

 


W ramach programu Mikro Grant otrzymaliśmy 15.000 zł na realizację ,,Zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży”. Całość dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Operatorem programu jest Fundacja „Orły Sportu”

 

 

Zawody Rekreacyjno-Sportowe dla dzieci i młodzieży w dniu 17.06.2023 sobota sponsorowane przez fundacje KGHM Polska Miedź

 

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowało zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w wysokości 7 300 zł.

Zajęcia trwają od 2.01 do 30.11.2023 r.

odLOTTOwe ferie z Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej

odLOTTOwe Ferie dofinansowanie

W dniach 16-20.01.2023 roku SALOS Zabrze zorganizował ferie dla dzieci z Zabrza i okolic w wieku 6-14 lat. Ferie zostały dofinansowane z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej. Dofinansowaniem zostało objętych 50-ciu uczestników. Ferie miały charakter sportowo-edukacyjny. W programie znalazły się m.in. zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami gier zespołowych oraz zajęcia plastyczne, taneczne czy muzyczne. Uczestnicy mieli zajęcia na krytej pływalni w Rudzie Śląskiej oraz w parku trampolin w Zabrzu, zwiedzili także kopalnię w miniaturze – Szyb Maciej w Zabrzu oraz Muzeum Światła i Obrazu w Gliwicach.

 

Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Informujemy, że SALOS Zabrze w terminie od 01.02.2022 do 08.12.2022 prowadzi zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci z klas I-VI szkoły podstawowej. Zajęcia zostały dofinansowane z Ministerstwa Sportu w kwocie 7300 zł.